Sunday, 15 January 2012

NOTIS MESYUARAT AGONG LUAR BIASA

Sukacita merujuk Perlembagaan VFA Perkara 12.1 Mesyuarat Agong Luar Biasa;
Jika Jawatankuasa Tadbir memikirkan perlu atau dipinta secara bertulis dan ditandatangani oleh tidak kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada ahli.

Ahli Jawatankuasa Tadbir yang telah bermesyuarat pada 8hb. Jan 2012 (Ahad), jam 8.00 malam, bertempat di No. 3, Simpang 68, Kg. Madang, Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, telah memutuskan bahwa satu Mesyuarat Agong Luar Biasa hendaklah dipanggil dan butirannya adalah seperti berikut;

Tarikh: 22hb. Jan 2012 (Ahad)
Masa: 8.30 pagi
Tempat: Restoran SNHB Berakas, Bandar Seri Begawan
Agenda: Membentang dan meluluskan Penyata Kewangan berakhir 31hb. Disember 2010.

Setiausaha Agong
Awang Liew Chuan Fue

No comments:

Post a Comment