Sunday, 29 January 2012

KEJOHANAN BOLASEPAK 7 SEPASUKAN PIALA HASRAT TEGUH SDN BHD

Pasukan Veteran Daerah Temburong dengan kerjasama VFA akan menganjurkan Kejohanan Bolasepak 7 Sepasukan Piala Hasrat Teguh Sdn Bhd pada 26hb. Feb. 2012/Ahad, bertempat di padang Sekolah Rendah Sultan Hassan, Pekan Bangar, Temburong. Yuran penyertaan adalah $50.00 dan hadiah-hadiah pula adalah;

Juara - $300, piala & medal
Naib Juara - $200 & medal
Ketiga Bersama - $100

Kejohanan terbuka kepada pasukan-pasukan bolasepak veteran di Negara Brunei Darussalam dan setiap pasukan dikehendaki menyenaraikan 10 orang pemain yang berusia 40 tahun ke atas (lahir tahun 1972 dan sebelumnya). Bagaimanapun setiap pasukan mestilah menurunkan 2 orang pemain berusia 50 tahun ke atas (lahir tahun 1962 dan sebelumnya) sewaktu bermain.

Kepada pasukan-pasukan yang berminat untuk menyertainya, borang atau keterangan lanjut bolehlah menghubungi Awang Haji Abd Wahab bin Haji Momin (8890565) atau Awang Sabtu bin Sitai (8758985). Jumlah penyertaan dibukakan kepada 16 buah pasukan sahaja.

Tuesday, 24 January 2012

MESYUARAT AGONG LUAR BIASA

Awang Haji Ahmad Haji Mohin, Naib Presiden sedang mempengerusikan mesyuarat.
Pg Anak Haji Damit Baharuddin, Naib Presiden (kanan) dan Awang Jabar Ithnin, Timbalan S/Usaha Agong (kiri).
Awang Liew Chuan Fue, Setiausaha Agong.
Awang Mail Tanjong sedang berceloteh bersama ahli-ahli VFA yang lain.
Sebahagian lagi ahli-ahli VFA yang menghadii mesyuarat tersebut.
Awang Liew Chuan Fue tidak ketinggalan bermesra bersama ahli-ahli VFA,
AJK Tadbir VFA sedang mengendalikan mesyuarat.
Ahli-ahli sedang mendengar dengan teliti agenda yang dibentangkan.
Ampuan Abu Bakar, Haji Mohd Salehen Kee & Puncha Gunong.
Abdullah Haji Raini, Haji Sahari Haji Tahir, Awang Abd Razaj, Mail Tanjong & Zaini Haji Abang.


Sunday, 15 January 2012

NOTIS MESYUARAT AGONG LUAR BIASA

Sukacita merujuk Perlembagaan VFA Perkara 12.1 Mesyuarat Agong Luar Biasa;
Jika Jawatankuasa Tadbir memikirkan perlu atau dipinta secara bertulis dan ditandatangani oleh tidak kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada ahli.

Ahli Jawatankuasa Tadbir yang telah bermesyuarat pada 8hb. Jan 2012 (Ahad), jam 8.00 malam, bertempat di No. 3, Simpang 68, Kg. Madang, Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, telah memutuskan bahwa satu Mesyuarat Agong Luar Biasa hendaklah dipanggil dan butirannya adalah seperti berikut;

Tarikh: 22hb. Jan 2012 (Ahad)
Masa: 8.30 pagi
Tempat: Restoran SNHB Berakas, Bandar Seri Begawan
Agenda: Membentang dan meluluskan Penyata Kewangan berakhir 31hb. Disember 2010.

Setiausaha Agong
Awang Liew Chuan Fue